loader image

Biografia

Biografia, ocenenia a uznania, výstavy

Select category

Select category

Select category

Predslov

“Jej diela sú plné svetla, harmónie a čara. Jej pohľad na človeka a svet je vždy iný. Raz súčasný, inokedy dávno minulý, raz reálny, inokedy imaginárny.  Mnohé je nedopovedané, iba naznačené, naplnené skrytými významami a záleží len na prahu vnímateľovej citlivosti, aby priliehavé metafory a posolstvá správne pochopil a dešifroval. Neobyčajnou obrazotvornosťou, citovosťou a inotajmi nasýtená figurálna tvorba Kataríny Vavrovej reprezentuje  vrchol  imaginatívno-poetickej línie súčasného slovenského vizuálneho umenia a v jeho bohato rozvrstvenej štruktúre má  svoje nezastupiteľné miesto.”

PhDr. Danica Lovišková

Biografia

 • 1964, narodila sa 23. augusta
 • 1979 – 1983, štúdium na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave – odbor grafika
 • 1984 – 1990, štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave – oddelenie knižnejilustrácie (prof. Albín Brunovský a prof. Karol Ondreička)
 • 1989, absolvovala študijný pobyt na Academia delle Belle Arti v Perugii, Taliansko
 • Venuje sa voľnej grafike, exlibrisu, maľbe a kresbe

S menom Kataríny Vavrovej sa stretávame na slovenskej výtvarnej scéne od začiatku 90. rokov 20. storočia. Hoci absolvovala štúdium knižnej ilustrácie u profesorov Albína Brunovského a Karola Ondreičku na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení (1990), jej výtvarný prejav sa postupne rozvíjal v záujme o kresbu, grafiku a maliarske techniky. Už kolekcia kresieb Dni a noci z rokov 1989 – 1991 jasne naznačuje, že ide o prirodzený a prekvapujúco vyhranený talent, pre ktorý sa orientácia na figurálnu tvorbu bude určujúci. Základnými atribútmi jej výtvarného prejavu sú predstavivosť, zmysel pre detail, precízna kresba a citlivé farebné videnie. Autorka je bravúrna kresliarka, ktorá niekoľkými suverénnymi líniami, raz dynamickými, inokedy disciplinovanými, dokáže vystihnúť charakter, podstatu a dušu motívu.

V prvých maliarskych dielach začiatkom 90. rokov kladie autorka väčší dôraz na kresbu a farba len emotívne dotvára príbeh.  Postupne sa však formuluje základný princíp výstavby obrazu – kontrast medzi ľahko perokresbou načrtnutými detailmi a precízne maliarsky spracovanými motívmi.

V priebehu 90. rokov 20. storočia Katarína Vavrova zapĺňa a rozvíja celú plochu obrazov a kresba ustupuje maliarskemu stvárneniu deja, myšlienky, kompozície alebo vytvára rovnováhu oboch zložiek. Postupne si vytvára vlastnú maliarsku techniku, v ktorej kombinuje gvaš, pastel, air-brush a tuš.

Na ploche obrazov sa rozvíja viacero dejov, motívov, priestorov, ľudských postáv, medzi ktorými hľadáme súvislosti. Diela sú plné skrytých významov. Autorka nás udivuje premyslenosťou kompozície, jej rozihranosťou do množstva segmentov, detailov. S  príznačnou ľahkosťou, uvoľnenosťou, odvahou a fantáziou maľuje a kreslí svoje príbehy.

Tematické rozpätie jej maliarskych, grafických prác a kresieb je veľmi široké. Katarína Vavrová, veľmi citlivá a vnímavá voči všetkým podnetom reality, siaha po témach dávno minulým i tých súčasných. Rovnako blízka je jej literatúra, poézia, hudba, náboženské, mytologické témy i svet, ktorý ju obklopuje. Literárne postavy, biblické príbehy, spomienky na detstvo, cestovateľské zážitky (Thajsko, Kórea, Čína a predovšetkým Taliansko) ožívajú v dielach, aby ich naplnila novými významami.

Ústredným motívom jej príbehov je žena. Krásna, ušľachtilá, nežná, krehká i odvážna, záhadná,  zraniteľná i zranená, zahalená tajomstvami, smútkami i radosťami. Najväčší akcent  kladie autorka na tvár, do ktorej koncentruje všetky emócie, podstatu príbehu. Citlivými ťahmi štetca a jemnými farebnými valérmi, precízne, do tých najmenších podrobností,  modeluje jej typicky oválne predĺženú podobu so živými i smutnými očami. Jej až renesančnú krásu, zmyslový pôvab, vznešenosť zvýrazňuje mnohými pozoruhodnými detailmi – ozdobami, šperkmi, kvetmi, nádhernými toaletami, cez ktoré sa prekvapujúco vinie fragment krajiny či rastlinná ornamentika. Sú raz bohato nariasené, inokedy úsporne modelované a len čiastočne prekrývajúce zmyselné ženské telo. Ich sprievodcami sú  väčšinou len zľahka lineárne načrtnutí a záhadní muži. Muži pokorní, zúfalí i vyzývajúci, ovplyvňujúci letokruhy života, naznačujúci permanentné dialógy o odcudzovaní sa i približovaní. Postavy niekedy spolu nekomunikujú, sú zahĺbené do seba, do svojich úvah, myšlienok, žijú si svojím vlastným životom.

Tieto iskrivé príbehy o samotnej podstate ľudskej existencie sú obklopené a popretkávané množstvom nádherných a magických detailov. Fragmenty architektúry, výseky krajiny, kvety, ovocie, ušľachtilé zvieratá, pestrofarebné vtáky, motýle, ryby, včely, rastliny, detaily interiérov i segmenty prírodného prostredia tvoria súčasť figurálnych výjavov. Často sa objavujú anjeli, ich krídla či pierka ako strážcovia a ochrancovia našich istôt a osudov. Mnohé detaily nepodliehajú zemskej príťažlivosti, vznášajú sa, levitujú, aby obohatili a ozvláštnili  dejovú rovinu diela.

Rytmus línii, jemný kresbový rukopis, mäkko obopínajúci a charakterizujúci tváre a tvary, umocňuje farba. Raz sú to veľkoryso poňaté plochy čistej farby, inokedy jemné, nežné farebné valéry. Žiari, je sýta, odvážna i mäkká, pulzujúca nevšednými odtieňmi, poltónmi, zostavami a akordmi. Je až démonicky rafinovaná, snivo a intenzívne rozoznieva akordy našich nálad. Jej chvejivé vibrácie umocňuje aj špeciálne upravovaný ručný japonský papier, ktorý svojimi nezameniteľnými textúrami a štruktúrami vytvára zaujímavý iluzívny priestor a znásobuje emocionálny náboj výpovede. Nádherné reliéfne línie povrchu papiera využíva na originálne vrstvenie štruktúr, farieb, tvarov a príbehov.

 Neodmysliteľnou súčasťou tvorby Kataríny Vavrovej sú ilustrácie. Už jej diplomová práca z roku 1989 na ilustrácie ku knihe Grozdany Olujićovej Nebeská rieka naznačila základné atribúty jej originálneho ilustrátorského prejavu: prekvapujúco vyzretý fantazijný náboj, zmysel pre pôsobivé detaily, silné koloristické cítenie, celok organicky komponovaný z množstva nádherných detailov, bravúrna línia, čo precízne a v majstrovskej charakterizačnej skratke vykresľuje podrobnosti i celky.

Knihu, už vtedy vlastne pripravenú do tlače, napokon nevydali. Zmena politickej a spoločenskej klímy priniesla príliv zahraničných knižných titulov,  ktorých prioritou bola predovšetkým komerčná stránka  a vydavateľstvá sa zmietali v existenčných problémoch.

Katarína Vavrová sa opäť dostala ku knižnej ilustrácii až v roku 2013, po dlhých dvadsiatich štyroch rokoch. Vydavateľstvo Perfekt jej ponúklo príležitosť ilustrovať antický príbeh Dafnis a Chloé. Ukázalo sa, že to bola pre autorku zaujímavá výzva. Táto vlastne prvá kniha, ktorú ilustrovala, len potvrdila jej výnimočné výtvarné schopnosti a získala za ňu viaceré významné ocenenia. Vytvorila v nej nádherné ilustrácie, v ktorých sa striedali pôsobivé detaily s výpravnými celkami. Boli však založené na úplne inom princípe ako klasická ilustrácia. Už to neboli zaužívané komorné ilustrácie, ale plnohodnotné obrazy s atypickým veľkorozmerným formátom 100 x 70 centimetrov. Hlavnú dejovú líniu tvoril ústredný figurálny motív,  dotvorený magickými detailmi v podobe rastlín, zvierat a prírodných motívov. Autorka maľovala ilustrácie na japonský, špeciálne upravený papier, ktorý svojím osobitým charakterom, originálnymi textúrami, štruktúrami a chvejivou vibráciou povrchu, vytváral špecifický podklad pre jej figurálne príbehy.

A opäť dochádza k vzácnej symbióze kresby, ktorou zvýrazňuje detaily motívu, vytvára kontúry a obrysy hlavných aktérov deja s maliarsky definovanými a prepracovanými plochami s magickou farebnosťou, sceľujúcou celú kompozíciu do jednotného celku.

A napokon v roku 2014 vydavateľstvo Perfekt vydalo aj jej diplomovú prácu Nebeská rieka

Nasledujú ďalšie tituly: rok 2015 Andrej Sládkovič Marína a Spevy, rok 2017 Milan Rúfus A čo je krása?, rok 2018 Jan Skácel Oříšky pro černého papouška a jej doterajšiu ilustrátorskú tvorbu uzatvára v roku 2019 Karel Jaromír Erben a jeho Kytica v preklade Ľubomíra Feldeka. Čoraz väčší priestor v nich dostáva maliarske stvárnenie príbehu, ktoré rozvíja  majstrovskými kresbovými detailmi.

Ilustrácie Kataríny Vavrovej získali mnohé významné ocenenia. Sú výnimočné tým, že autorka sa nedá spútať literárnym príbehom a nepotrebuje si vytvoriť závislosť od textu. Sú to voľné asociácie, silné maliarske príbehy, plné fantázie, predstavivosti, invencie a poézie. Dochádza k úžasnému prepojeniu reality a fantázie, celku a detailu, farby a línie.

Paralelne s maliarskou tvorbou rozvíja Katarína Vavrová aj grafický prejav. Mágiu tajuplných figurálnych príbehov obohatených množstvom detailov rozohráva autorka aj vo svojich voľných grafických listoch. S perfektnou technickou disponovanosťou a disciplínou vyrýva do kovových dosiek pavučinovými čiarami kontúry postáv a definuje morfológiu tvarov. Fragmenty reality, útržky spomienok a predstáv sa na ploche grafického listu obdivuhodne snúbia, aby nám pripomínali, že náš život sa skladá aj z nenaplnených túžob, nesplnených snov, ale aj z krehkého šťastia a lásky.

Keďže farba je základný a zásadný fenomén v autorkinej tvorbe, ktorý vyvoláva atmosféru, dodáva dielu emocionálny náboj, svojbytný výraz, objavuje sa aj v grafike. Autorka svoje lepty ručne koloruje a farbu nanáša v jemných valéroch a poltónoch.  A tak každý jeden grafický list je práve vďaka tomuto individuálnemu farebnému ozvláštneniu  vždy iný, odlišný a autentický.

Neoddeliteľnou súčasťou grafickej tvorby Kataríny Vavrovej sú exlibrisy. Pôvodne knižná značka, ktorá sa vlepovala do knihy a označovala jej majiteľa, je v súčasnosti samostatný grafický list, ktorý je predmetom intenzívneho zberateľského záujmu. Neoddeliteľnou súčasťou exlibrisu je písmová zložka s menom vlastníka, alebo aspoň jeho iniciály. Výtvarné stvárnenie malej plochy je veľmi náročné a vyžaduje si technickú virtuozitu, spojenú s bravúrnou kresbou a znalosťami kompozičnej skladby. V podaní Katky Vavrovej sú to pozoruhodné šperky, kde na malej ploche grafického listu brilantnou linkou a šrafúrou rozohráva mozaiku ľudských príbehov, v ktorých naplno vyznieva krása detailu a harmónia celku. Hoci objednávateľ často svojimi požiadavkami vstupuje do tematickej roviny tohto malého grafického dielka, Katarína Vavrová nespútava svoju obrazotvornosť a v plnej miere uplatňuje reč inotajov, metafor a nevyčerpateľnú fantáziu. Autorka vytvorila od roku 1991 už vyše 150 exlibrisov, ktoré sú v kolekciách zberateľov po celom svete.

 „Snažím sa vkladať do obrazu dušu, cit a vášeň.“ Toto úprimné vyznanie Kataríny Vavrovej   permanentne rezonuje v celej jej tvorbe. Túla sa minulosťou i prítomnosťou, aby nám prostredníctvom maliarskych, grafických diel a kresieb, priblížila svoj citlivý pohľad na panoptikum života, niekedy i odchádzania…

Jej diela sú plné svetla, harmónie a čara. Jej pohľad na človeka a svet je vždy iný. Raz súčasný, inokedy dávno minulý, raz reálny, inokedy imaginárny.  Mnohé je nedopovedané, iba naznačené, naplnené skrytými významami a záleží len na prahu vnímateľovej citlivosti, aby priliehavé metafory a posolstvá správne pochopil a dešifroval. Neobyčajnou obrazotvornosťou, citovosťou a inotajmi nasýtená figurálna tvorba Kataríny Vavrovej reprezentuje  vrchol  imaginatívno-poetickej línie súčasného slovenského vizuálneho umenia a v jeho bohato rozvrstvenej štruktúre má  svoje nezastupiteľné miesto.

 

Danica Lovišková

Ocenenia a uznania

 • 1988, SFVU Prize for Illustration, Bratislava, Czechoslovakia
 • 1989, Prize of Galéria mladých (Gallery of the Young), Bratislava, Czechoslovakia
 • 1989, Premio speziale della giuria grafica (Special Prize of the Jury for Graphics) – Tolentino, Italy
 • 1990, Martin Benka Prize, Bratislava, Czechoslovakia
 • 1990, Grand Prix, international cartoon festival drawing and graphic arts, Budapest, Hungary
 • 1991, 3rdPrize in Graphics, international cartoon festival – drawing and graphic arts, Gabrovo, Bulgaria
 • 1991, Prize of the Jury – International cartoon festival Simavi, Ankara, Turkey
 • 1996, Honour Medal award, 16thInternational Biennial Exhibition of Modern Ex Libris , Malbork, Poland
 • 1996, Honour Prize award, International Biennial in drawing for the year 96. Racibórz, Poland
 • 1997, Prize of the Slovak Government forrepresenting the Slovak Republic abroad, Bratislava, Slovakia
 • 1997, Merit Prize, International Postage Stamp Design Contest, Tokyo, Japan
 • 1997, Honorary Mention award, 1st International Biennial of Mini-print, Cluj, Romania.
 • 1997, Honour Medal award, 2nd International Ex Libris Graphic Contest, Gliwice, Poland
 • 1997, 1stPrize for Drawing – International Exhibition of Miniature Art, Toronto, Canada
 • 1998,Honour Medal for Ex Libris at the 17thInternational Biennial Exhibition of Modern Ex Libris, Malbork, Poland
 • 1998, Prize of the Slovak Ex Libris Society, 2ndInternational Triennial Exhibition of Ex Libris, Bratislava, Slovakia
 • 1998, 3rdPrize Caixa Ourense, V. Bienal Internacional de Grabado, (5thInternational Biennial of Graphic Arts), Spain
 • 1999,Honour Medal, International Ex Libris Contest, Ostrów Wielkopolski, Poland
 • 2000, Honour Medal, 18thInternational Biennial Exhibition of Modern Ex Libris, Malbork, Poland
 • 2000, Honour Prize, International Exhibition of Minigraphics and Minipaintings, Pisa 2000, Italy
 • 2000, Honour Prize for Graphics from Art Museum Ibiza, 16thBiennial Ibiza Graphic 2000, Spain
 • 2001,Honour Medal, 4thInternational Ex Libris, Graphics Competion, Gliwice, Poland
 • 2002,Honour Medal, 19thInternational Biennial Exhibition of Modern Ex Libris, Malbork 2002, Poland
 • 2002, Japan Art Museum Award, International, Mini-Print Triennial 2002, Tokyo, Japan
 • 2002, SSPE President Award, Eroticism in Art,
 • 2002, International Exhibition of Ex Libris and
 • 2002, Mini-prints, Havířov, Czech Republic
 • 2002, Mención honorifica for graphics (Honourable mention for Graphics), VII Bienal Internacional de Grabado (7thInternational Biennial of Graphic Arts), Ourense, Spain
 • 2002, Prize of Varese Museum, International Ex Libris Competition “Bibliophilism or the Book Love”, Varese, Italy
 • 2003,Honorable Mentions (Honour Medal), the 1st International Ex Libris Competition, Ankara 2003, Turkey
 • 2003, Grand Prize – International Print and Drawing Exhibition on the occasion of 60thanniversary celebration of Silpakorn University, Thailand, in the presence of Princess of Thailand.
 • 2003, 2ndPrize, 5thInternational Competition for Ex Libris Gliwice, Poland
 • 2005,Prize, 4thTriennial Havířov 2005 – Gallant and Erotic Work in Ex Libris and Small Graphics, Havířov, Czech Republic
 • 2005, Medal of Honour, 11thInternational Biennial of Small Graphic Form and Ex Libris. Ostrów Wielkopolski 2005, Poland
 • 2005, Grand Prix, Mini-Print Triennial 2005, Tama Art University Tokyo International 2005, Tokyo, Japan
 • 2006,Martin Benka Prize, Bratislava, Slovakia
 • 2007, The Ministry of Culture publishing house for the overall artistic and technical quality books FO ART Publishing, Ltd. for the book Katarina Vavrová. Painting and Graphics
 • 2008, Minister of Culture for 2007.
 • 2008,Honorable Mention 32 bookplates Biennale in Beijing, China.
 • 2010, Award for 2010 FISAE Federation International Societies of bookplates, Price Albin Brunovsky.
 • 2011, Significantly awarded the main prize for the graphics “morning person.” Republic of China, Guangzhou International Competition Graphics, Academy of Fine Arts.
 • 2013, House of Arts award for Bibiana Bratislava accompanying illustrations and editing the book Daphnis and Chole – the most beautiful books of Slovakia
 • 2014, Award for the accompanying illustrations of books and heavenly river-price Bibiana Bratislava House of Art for Most Beautiful Books of the summer of 2014, Slovakia
 • 2016, Identification Code of Slovakia Award for significant contribution to culture

Výstavy

Vybrané samostatné výstavy

1993, Bulharské kultúrne stredisko, Bratislava
1994, P.A.N. Amsterdam-Art Fair, Holandsko, Katarína Vavrová – maľba, kresba
1995, Gallery De Twee Pawen, Den Haag, Holandsko – Katarína Vavrová – maľba, kresba.
1996, Gallery Contrast, Brusel, Belgicko – maľba.
1997, Galéria Michalský dvor, Bratislava
1997, Emlak Sanat Galerisi, Istanbul, Turecko, Vladimír Gažovič – Katarína Vavrová – grafika, maľba, kresba
1998, Britské kongresové centrum, Ankara, Turecko, Vladimír Gažovič – Katarína Vavrová
1999, Galéria Eprevue D‘Artiste Gallery, Antverpy, Belgicko
1999, Galerie Simona, Ostrava, Česká republika, Katarína Vavrová – maľba, kresba
2000, Galéria Michalský dvor, Bratislava, Slovensko – grafika, maľba, kresba
2000, Západočeská energetika, Plzeň, Česká republika, Katarína Vavrová – grafika
2000, Hotel Don Giovanni, Praha, Česká republika, Marián Komáček – Katarína Vavrová
2001, Hoechst Biotika, Martin, Slovensko, maľba na japonský papier
2001, Turčianska galéria, Martin, Slovensko, Katarína Vavrová – maľba, kresba, grafika
2002, Galerie u Jákoba, Opava, Česká republika, Svet je plný elfov maľovania, kresby, grafiky
2002, Trenčianska galéria, „Tajomstvá“ – maľba, kresba, grafika
2003, Schriftkunstovo múzeum Bartl, Petenbach, Rakúsko, Katarína Vavrová – Ex Libris
2003, Katarína Vavrová – kresba, maľba na japonský papier, galéria Artgraph, Nagoya, Japonsko,
2003, Katarína Varová – grafika, Ex Libris, Gloss & Coffee, Nagoya, Japonsko
2004, Galéria Michalský dvor, Bratislava, Slovensko, Umenie a komunikácia, výstava Nagoya, Japonsko, Ex Libris
2004, Galéria SPP, Bratislava, Slovensko – grafika, kombinácia techník na papieri
2004, Galéria Koplin, Los Angeles, USA – grafika, kombinácia techník na papieri
2004, Galéria Buburindo, Koba, Japonsko – kresba, maľba, grafika
2004, Galerie Michalská 1, Praha, Česká republika, Katarína Vavrová – grafika
2004, M&K Galerie, Jihlava, Česká republika – grafika, maľba, kresba na papier
2005, Galéria Salla Terena – Prezidentský palác, Bratislava
2005, Galéria Artgraf, Nagoya, Japonsko, Katarína Vavrová – grafika
2005, Galéria Koplin, Los Angeles, USA – grafika, kresba, maľba
2005, Katarína Vavrová a Jaromír Gargulák – Parlament Českej republiky, pod záštitou Pavla Dostála, Praha, Česká republika
2005, Müller Gallery, Kopenhagen, Dánsko – Ex Libris, grafika
2006, Galéria Eprevue D‘Artiste, Antverpy, Belgicko, Jaromír Gargulák, Katarína Vavrová – grafika, maľba, kresba na papier
2006, Klub kultury Uherské Hradiště – kresba, grafika, maľba, Ex Libris
2007, Galerie KS Svět, Mladá Boleslav, Česká republika – Dream Seekers – maľba, kresba, grafika
2007, Galerie Antik, Slaný u Prahy, Česká republika, Katarína Vavrová
2009, samostatná výstava v Galérii Michalsky dvor, Bratislava.
2010, samostatná výstava, Keď láska nie je len slovo, Obecný dom Opava, Česká republika.
2010, samostatná výstava Galéria Crears, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika.
2013, samostatná výstava Mirbachov palác – priznanie môjho otca – kurátorka výstavy Danica Lovišková
2014, samostatná výstava v Galérii Miloša Alexandra Bazovského – spoveď môjho otca – kurátora Danice
Lovišková.
2015, Literárne múzeum SNK Martin – samostatná výstava Nebeská rieka, kurátorka Danica Lovišková
2015, Galéria Kysúc Oščadnica – samostatná výstava „Po noci Ružové ráno“
2016, Múzeum – Múzeum umenia Danubiana Meulensteen – samostatná výstava „Doposiaľ“, kurátorka Danica Lovišková.
2016, Tatranská galéria v Poprade – Katarína Vavrová a Milan Vavro, Zamknuté slová, komplexná retrospektívna výstava, kurátorka Danica Lovišková.
2017, vydanie knihy Poézia Milan Rufus a prezentácia výstavy MGart gallery Považská Bystrica.
2018, Samostatná výstava Galéria H v Južnej Kórei a H-grafika a maľby
2019, výstavná galéria pod Radnicou, Zlín, Česká republika.

Vybrané skupinové výstavy

1989, Bratislava, Piešťany – SK, Budapešť – H,
1989, Bazilej – CH, Paríž – F, Amsterdam, Haag – N, Tolentino, Pescara, Perugia – I, Gabrovo – BG, Ratiborz, Majdanek – PL, Cleveland – USA
1995, Slovenská grafika a maľba, Pinter Gallery, Frankfurt, Nemecko
1995, 1.Trienniale of Ex Libris, Galéria mesta Bratislavy, Slovensko
1996, 13. Bienále grafiky, Banská Bystrica, Slovensko
1996, 16. medzinárodný bienále Ex Libris, Hradné múzeum, Malbork, Poľsko
1996, 6. Bienále grafických umení, Caixa Ourense, Španielsko
1996, International Drawing Competition, Cleveland, USA
1997, Asociácia grafických umelcov, Point, Graz, Rakúsko
1997, 2. výročie Galérie Michalského dvora, Bratislava
1997, 7. medzinárodné bienále grafického umenia, Múzeum Ostrów Wielkopolski, Poľsko
1997, 9. Bienále grafických umení, Varna 97, Bulharsko
1997, medzinárodná súťaž malých tlačí, galéria Del Bello, Toronto, Kanada
1997, Bienále grafického umenia, Sint-Niklaas, Belgicko
1998, Moderné slovenské grafické umenie, Palác Európy, Štrasburg, Francúzsko
1998, 2nd Minini Print Triennial, Tama University, Tokio, Japonsko
1998, 5. Bienále grafického umenia, Caixa Ourense, Španielsko
1998, medzinárodná výstava grafického umenia, Kanagawa, Japonsko
1998, 2.Ex Libris Trienniale Bratislava, Galéria mesta Bratislavy, Slovensko
1998, Agart, Medzinárodný festival grafického umenia, Ľubľana, Slovinsko
1998, Slovak Art Today, Art Gallery, Mníchov, Nemecko
1998, 17. medzinárodný bienále moderného Ex Libris, Malbork 98, Poľsko
1999, Majstri grafického umenia, 5. medzinárodné bienále, Mestské múzeum umenia, Győr, Maďarsko
1999, Paralelle Figurative, Palazzo Braschi, Forli, Taliansko
2000, Art and Printmaking Techniques, 2. medzinárodná súťaž, Cremona, Taliansko
2000, Habsburgefest Schloss Halbturn, Burgenland, Rakúsko
2000, 1. medzinárodná súťaž umenia v Čeji, Soul, Kórea
2000, Lila Europe 2000, Súťaž grafického umenia a maľby, Švédsko
2000, medzinárodná súťaž Ex Libris „Giubileo 2000“, Pescara, Taliansko
2000, European Small Graphics and Ex Libris, Galerie „U prstenu“, Praha, Česká republika
2000, 6. medzinárodné bienále, súťaž grafického umenia, Caixa Ourense, Španielsko
2000, 6. ročník grafiky a maľby 2000, medzinárodná súťaž, Majdanek, Poľsko
2000, 18. medzinárodný bienále moderného Ex Libris, Malbork 2000, Poľsko
2001, 9. medzinárodný bienále malej grafiky a ex libris, Ostrów Wielkopolski, Poľsko,
2001, Galéria Art Deco, Bratislava, Slovensko
2001, Grafika a kresba, Oldřich Kulhánek, Katarína Vavrová, Galéria Koplin, Los Angeles, USA
2001, Krone, Schwert a Shaukelpferd, Schloss Halbturn, Rakúsko
2001, Katarína Vavrová, Igor Benca, Karol Felix, Galéria Slovenskej sporiteľne, Bratislava
2001, medzinárodná grafická súťaž Ex Libris Gliwice 2001, Poľsko
2001, 3.Ex Libris Trienniale, Bratislava 2001, Slovensko
2002, Maroš Komáček – Katarína Vavrová, Galéria Artemis, Bratislava, Slovensko
2002, Asociácia grafikov G Point, Galéria Danubiana, Čunovo
2002, Týždeň slovenskej kultúry, Palác OSN, Ženeva, Švajčiarsko
2002, Grafické umenie východnej Európy, 2 zbierky Marvina Bolotského, Grafické centrum Manhattanu,
New York, USA
2002, Gallant a Erotic Works in Ex Libris and Small Graphics. Havířov, Česká republika.
2002, 19. medzinárodné bienále moderného Ex Libris, Malbork 2002, Poľsko
2003, Slovak Art, Trontheim 2003, Oslo, Nórsko
2003, skupinová výstava „Autori z Európy, Galéria Koplin del Rio, Los Angeles, USA
2003, 7. medzinárodný bienále miniatúrneho umenia, Gornij Milanovač 2003, Juhoslávia
2003, 4. medzinárodná súťaž „Muž a ryby“, Grécko
2003, 1. medzinárodná súťaž Ex Libris, Ankara 2003, Ankara, Turecko
2003, 3. medzinárodná súťaž grafického umenia, Comune di Francavilla al Mare, Taliansko
2003, Trienniale of Graphic Art / prints, Museum and Gallery of Bitola, Macedónsko
2003, 5. medzinárodná súťaž grafického umenia a Ex Libris, Gliwice 2003, Poľsko
2004, Sparkasse Bank, Worth / Donau, Norimberg, Nemecko – slovenské a české umenie
2004, Modern Slovak Graphic Art, Artgraph, Nagoya, Japan
2004, 5. tretí ročník malej grafiky, Vilnius, Litva
2005, Galleri Tonne A.S, Oslo, Nórsko
2005, Grafika – Oldřich Kulhánek, Katarína Vavrová
2005, Galéria Koplin, Los Angeles, USA – autori z východnej Európy
2005, Galerie Arnie, Brno, Česká republika – spoločná výstava českého a slovenského umenia
2005, Schloss Halbturn, Rakúsko – slovenskí autori Queens-Courtesans-Noblewomen-Concubines
2005, Galéria Fukka, Tokio, Japonsko – Dušan Kállay, Marina Richter, Katarína Vavrová
2005,6. Medzinárodná grafická súťaž Gliwice 2005, Poľsko
2005,20thMezinárodný bienniale of Modern Ex Libris, Malbork 2005, Poľsko
2006,12. Medzinárodná súťaž grafického umenia a kresby, bienále R.OC. 2006, L‘Escape 16, Paríž, Francúzsko, „Deti z Dunaja“ – skupinová výstava – M. Vavro, J. Gargulák, M. Lacko, K. Vavrová
2007, Mona Lisa – južné krídlo Novej radnice v Brne, Česká republika
2007, Galerie Dílo, Brno, Česká republika – Jaromír Gargulák, Oldřich Kulhánek, Katarína Vavrová
2007, Mona Lisa 2006, Allegretti Gallery, Turín, Taliansko
2007, Pálffyho palác pod hradom – prezentačná výstava slovenských autorov Bienále slovenskej grafiky, Paríž, Francúzsko
2009, Vavrová, Tasovský, Gargulák, výstavy Sala EU Congress, Brusel, Belgicko.
2009, Trvalá sloboda, Galéria Igora Kitzbergera – Kataríny Vavrovej 12. Česká republika.
2009, Cité Internationale des Arts. Slovenskí autori v Paríži vo Francúzsku.
2009, Galéria Picasso, Felix – Vavrová, Káhyra, Egypt

All artwork is under copyright © Katarína Vavrová