loader image

Nanebovstúpenie stromov

Katalógové číslo

R13-02-001

Dátum

2013

Klasifikácia

Ručne kolorovaný lept

Rozmery

49 x 39 cm (19 ¹⁹/₆₄ x 15 ²³/₆₄ in.)

Podklad

Holland paper

All artwork is under copyright © Katarína Vavrová