loader image

Svet je plný škriatkov III.

Katalógové číslo

R01-02-001

Dátum

2001

Klasifikácia

Ručne kolorovaný lept

Rozmery

58 x 44 cm (22 ⁵³/₆₄ x 17 ²¹/₆₄ in.)

Podklad

Holland paper
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
All artwork is under copyright © Katarína Vavrová