loader image

Čudne pekná

Katalógové číslo

R16-01-009

Dátum

2016

Klasifikácia

Kombinácia techník

Rozmery

100 x 144 cm (39 ³/₈ x 56 ¹¹/₁₆ in.)

Podklad

Museo Max papier – hliník

All artwork is under copyright © Katarína Vavrová