loader image

Detstvo je sen

Katalógové číslo

R16-01-005

Dátum

2016

Klasifikácia

Kombinácia techník

Rozmery

100 x 150 cm (39 ³/₈ x 59 ¹/₁₆ in.)

Podklad

Museo Max papier – hliník

All artwork is under copyright © Katarína Vavrová