loader image

Prorok Jonáš

Katalógové číslo

R10-01-001

Dátum

2010

Klasifikácia

Kombinácia techník

Rozmery

100 x 70 cm (39 ³/₈ x 27 ⁹/₁₆ in.)

Podklad

Japonský papier

All artwork is under copyright © Katarína Vavrová