loader image

Stratený cirkus

Katalógové číslo

R19-01-008

Dátum

2019

Klasifikácia

Kombinácia techník

Rozmery

100 x 70 cm (39 ³/₈ x 27 ⁹/₁₆ in.)

Podklad

Japonský papier

All artwork is under copyright © Katarína Vavrová