loader image

Závislé srdce

Katalógové číslo

R16-01-003

Dátum

2016

Klasifikácia

Kombinácia techník

Rozmery

100 x 70 cm (39 ³/₈ x 27 ⁹/₁₆ in.)

Podklad

Japonský papier

All artwork is under copyright © Katarína Vavrová