loader image

Príprava publikácií – Omnia Vanitas a Baudelaire

Príprava publikácie Omnia Vanitas a Baudelaire (prebásnená Ľubomírom Feldekom)

Mohlo ba sa vám páčiť

Tak ďaleko

V kontexte súčasného slovenského výtvarného umenia má tvorba Kataríny Vavrovej svoje osobité a významné miesto. Na slovenskú výtvarnú scénu vstupuje začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia ako absolventka

All artwork is under copyright © Katarína Vavrová