loader image

Príprava publikácií – Omnia Vanitas a Baudelaire

Príprava publikácie Omnia Vanitas a Baudelaire (prebásnená Ľubomírom Feldekom)

Mohlo ba sa vám páčiť

Cesta vo svetle

Cesta vo svetle je názov výstavy slovenskej umelkyne Kataríny Vavrovej, ktorej otvorenie sa uskutočnilo 11. decembra 2019 v Slovenskom inštitúte vo Viedni.

All artwork is under copyright © Katarína Vavrová