loader image

Podmienky používania

Podmienky používania

Posledná aktualizácia: 8.6.2020

Pred použitím webovej stránky katarinavavrova.sk (ďalej len „Služba“) prevádzkovanej spoločnosťou KUW Kunst und wiederaufbau s.r.o. si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania („Podmienky“, „Podmienky používania“). („nás“, „my“ alebo „náš“).

Váš prístup a používanie Služby je podmienené prijatím a dodržiavaním týchto Podmienok. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a iné osoby, ktoré majú prístup k službe alebo ju používajú.

Prístupom alebo použitím Služby súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami. Ak nesúhlasíte s niektorou časťou podmienok, pravdepodobne nebudete mať prístup k službe.

Duševné vlastníctvo

Služba a jej pôvodný obsah, funkcie a funkčnosť sú a zostanú výhradným vlastníctvom Kataríny Vavrovej a jej poskytovateľov licencií.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nevlastní ani nekontroluje spoločnosť KUW Kunst und wiederaufbau s.r.o ..

KUW Kunst und wiederaufbau s.r.o. nemá kontrolu a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť [wpautoterms company_name] nezodpovedá ani priamo ani nepriamo za škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené alebo súvisiace s použitím alebo spoliehaním sa na akýkoľvek taký dostupný obsah, tovar alebo služby. na alebo prostredníctvom takýchto webových stránok alebo služieb.

Dôrazne vám odporúčame prečítať si zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán, ktoré navštívite.

Ukončenie služieb

Môžeme ukončiť alebo pozastaviť prístup k našej službe okamžite, bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, bez obmedzenia, ak porušíte Podmienky.

Všetky ustanovenia Podmienok, ktoré by svojou povahou mali zostať v platnosti po ukončení, zostanú v platnosti aj po ukončení, vrátane, okrem iného, ​​ustanovení o vlastníctve, vzdaní sa záruky, odškodnenia a obmedzení zodpovednosti.

Vládny zákon

Tieto Podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky bez ohľadu na ich kolízne normy.

Naše nevymáhanie ktoréhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto podmienok sa nebude považovať za zrieknutie sa týchto práv. Ak súd rozhodne, že niektoré z ustanovení týchto podmienok je neplatné alebo nevynútiteľné, zostávajúce ustanovenia týchto podmienok zostávajú v platnosti. Tieto Podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi nami o našej Službe a nahrádzajú a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, ktoré medzi nami môžeme mať v súvislosti so Službou.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť alebo nahradiť. Ak je revízia významná, pokúsime sa poskytnúť oznámenie najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti nových podmienok. To, čo predstavuje podstatnú zmenu, sa určí podľa nášho vlastného uváženia.

Pokračovaním v prístupe alebo využívaní našej služby aj po nadobudnutí účinnosti týchto revízií súhlasíte s tým, že budete revidovanými podmienkami viazaní. Ak s novými podmienkami nesúhlasíte, prestaňte službu používať.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, kontaktujte nás.

Detaily

Mohlo by sa vám páčiť

All artwork is under copyright © Katarína Vavrová